1.      Bezoekerscentrum De Bergen
In het bezoekerscentrum De Bergen maakt u kennis met de geschiedenis van de streek.  U ontmoet er Kelten, Romeinen, landbouwers, lakenhandelaars… U ontdekt hoe de West-Vlaamse heuvels zijn ontstaan.  U gaat mee op stap met bewindvoerders, soldaten en burgers tijdens de diverse oorlogen die onze streek teisterden.  U kijkt door de ogen van een kind, een kunstenaar, een landbouwer, een bezoeker… naar het landschap van vandaag en morgen.
Aan de hand van tekeningen, foto’s, historische kaarten, maquettes, interactieve elementen krijgt u een onverwachte kijk op het landschap van de West-Vlaamse heuvels.  Na het bezoek aan ‘De Bergen’ zal je kijk op de streek nooit meer dezelfde zijn.
Het bezoekerscentrum De Bergen is elke weekdag open van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur; elke zaterdag en zondag van 10 tot 12 uur.  Van 1 april tot 30 september bijkomend open op zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur.  De toegang is gratis.

2.      Landbouwmuseum
In het landbouwmuseum vindt u een overzicht van allerlei oude landbouwmachines en werktuigen.  De nadruk ligt op de graanoogst met diverse dorsmachines, stropersen, pikdorsers, tractoren en motoren.  Vier machines kunnen door middel van elektrische motoren op gang gebracht worden: een oude pikdorser, een pikbinder, een stoommachine met dorsmachine en een ‘doorkijk’-dorsmachine.  Op die manier ziet u hoe deze machines werkten.
Het landbouwmuseum is elke dag open van 1 april tot 30 september.  Openingsuren: 10 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur.  De toegangsprijs bedraagt 0,50 EURO voor lagere scholen en 0,75 EURO voor andere groepen.

3.      Natuuratelier ‘t Gapertje
Dit is een zeer goed uitgeruste schoolwerkplaats vol apparatuur en kant en klare didactische lespakketten om aan natuurexploratie te doen.
Hier is allerlei materiaal aanwezig om een natuur- of boswandeling voor te bereieden, maar ook voor de verwerking achteraf.  Er zijn diverse microscopen aanwezig, die kunnen aangesloten worden op een webcam en een TV-toestel, zodat de microscopisch kleine beestjes en plantjes die gevonden werden meteen op het scherm getoond kunnen worden.  Daarnaast zijn er stethoscopen om de bomen te beluisteren.  Met de zandzeven kunnen grondstalen bestudeerd worden en met de zoekkaarten kunnen allerlei beestjes en plantjes vlot gedetermineerd worden.  Voor de leerkrachten is er een brochure met uitgewerkte lessen op het niveau van de leerlingen.
Reservatie gebeurt via VVV Heuvelland (zie verder).

4.      Educatief pakket Eerste Wereldoorlog
Dit pakket spoort een jeugdig doelpubliek aan om de regio van Ieper te verkennen.  Het Ieperse werd tijdens de Eerste Wereldoorlog totaal verwoest en het was door de sterke wil en de grote inzet van de bevolking dat steden en dorpen heropgebouwd weren en een nieuw elan gegeven werd voor een vreedzaam bestaan.
Het lessenpakket omvat drie brochures, twee excursiebrochures voor de leerlingen (derde graad TSO-BSO) met de routebeschrijving van ‘Ieperboog-Noord’ en van ‘Ieperboog-Zuid) en een derde brochure met specifieke informatie voor de leerkrachten.
Het is mogelijk de excursies in te passen in een groter project.  Daarom zijn in de Lerareninfo nog enkele aanverwante onderwerpen opgenomen: uitgebreide achtergrondinformatie over de Eerste Wereldoorlog; aandacht voor de geologie en de aardrijkskundige aspecten van de streek en teksten rond het thema oorlog en vrede in het Frans, Engels en Duits.
De excursies Ieperboog-Noord en –Zuid zijn elk opgebouwd uit twee delen: de eigenlijke Ieperboog (Noord of Zuid) en de stadswandeling in Ieper.  De excursies in de Ieperboog kunnen per bus of per fiets gedaan worden.
De brochures kosten 1,24 EURO per stuk.

5.      Van Wol, Gebaat en Getier.
Deze permanente tentoonstelling in het voormalig gemeentehuis te Nieuwkerke biedt een overzicht van de gebeurtenissen tijdens de zestiende eeuw.  Aan de hand van een hele reeks panelen met foto’s en teksten krijgen de leerlingen een beeld van de politieke, economische en religieuze situatie tijdens de zestiende eeuw.  Daarnaast wordt een beeld geschetst van de lakennijverheid, de godsdienstoorlogen, de Beeldenstorm, de emigratie, de geuzenvervolging…
De tentoonstelling is enkel te bezoeken na afspraak met VVV Heuvelland.  De toegang bedraagt 0,65 EURO voor lagere scholen en 0,90 EURO voor andere groepen.


 

Algemeen infoadres: VVV Heuvelland, Reningelststraat 10, 8950 Heuvelland (Kemmel) – Tel. 057/450.455 – Fax. 057/44.89.99 – e-mail: toerisme@heuvelland.be